Gebiedsontwikkeling

Een volstrekt nieuwe aanpak voor de ontwikkeling
van tuinbouwgebieden waarin ondernemers
en bewoners in the lead zijn.

We kunnen je slim laten floreren met handige tools

Een deel van de tuinbouwgebieden in Nederland is niet toegerust op de eisen van toekomstgerichte tuinbouw. Het moderniseren tot 2030 betekent bijvoorbeeld voor de glastuinbouw dat ze jaarlijks 300 hectare moeten vernieuwen. Voor de open teelten is dit het klimaatbestendig maken van productiegebieden.

Onze aanpak is vernieuwend. Grondeigenaren zijn nadrukkelijk ‘in the lead’. Dat zijn ondernemingen maar ook bewoners. De grondeigenaren werken samen. Met de verschillende overheden komen we tot een gedragen, realistische én uitvoerbare route. We werken met een coalitie van de ambitieuzen en brengen verandering op gang. Onze rol beperkt zich niet tot productietuinbouwgebieden. We waren mede-initiator van de eerste Greenport en zijn nauw betrokken bij Greenports Nederland. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van agrobedrijventerreinen en de ontwikkeling kennisclusters.

Klantcases

Vanwege vertrouwelijkheid is dit een kleine greep uit ons klantenbestand.

Andere diensten

 • Van coöperaties tot partnerships, platforms en ecosystemen. Wij leiden en begeleiden samenwerkingsverbanden.

  Strategische samenwerkingen
 • We hebben de expertise voor succesvolle strategie- en organisatieontwikkeling voor jouw bedrijf.

  Organisatieontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling

  Een volstrekt nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van tuinbouwgebieden waarin ondernemers en bewoners centraal staan.

  Gebiedsontwikkeling
Florpartners