Case Gebiedsontwikkeling

Broekpolder2040

Broekpolder2040

De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in en voor Westland met een areaal van 570 hectare. Binnen de polder is voldoende ruimte voor succesvol ondernemen en prettig wonen, maar dat vereist een slimme ruimtelijke indeling met als basis het scheiden van de functies. Deze indeling komt niet zomaar tot stand, maar vereist een grondige aanpak en nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en bewoners. Het gebiedsproces rondom Broekpolder2040 kenmerkt zich door een bottom-up proces, waarbij de grondeigenaren nadrukkelijk ‘in de lead’ zijn. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een aanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland. De Coöperatie Broekpolder2040 is een coöperatie van ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstbestendig glastuinbouwgebied om goed te kunnen wonen, werken en recreëren. De basis van deze coöperatie is een gezamenlijke droom welke de afgelopen tijd nadere uitwerking heeft gekregen in een ontwikkelperspectief.

Over de projecten:

Gebiedsontwikkeling is een taai proces. De belangen zijn groot en veelal verschillend. Vanuit ons samenwerkingsspecialisme en grote kennis van het tuinbouwcluster, hebben we een compleet nieuwe aanpak ontwikkeld waarin ondernemers en bewoners nadrukkelijk ‘in the lead’ zijn, een bottom up aanpak. Plannen met een balans tussen wonen en werken, met een duurzaam en toekomstbestendig gebied als resultaat. Florpartners brengt de grondeigenaren bij elkaar. Samen met de verschillende overheden komen we tot een gedragen, realistische én uitvoerbare route. We werken samen met een coalitie van de ambitieuzen en brengen verandering op gang

Florpartners