Case Gebiedsontwikkeling

Greenports Nederland

Greenports Nederland

Greenports Nederland is een samenwerkingsverband van de regionale Greenports. Deze organisatie ziet de tuinbouw als een koploper die oplossingen kan bieden voor de uitdagingen waar de wereld tegenaan loopt op het gebied van feeding en greening the mega cities. Eén van de ambities van Greenports Nederland is om in 2030 te beschikken over een klimaatbestendig en modern productieareaal, gericht op duurzame productie, circulaire inrichting, meer biodiversiteit en beschikbaarheid van energie en warmte, schoon water en andere productiefactoren.

Over de projecten

Florpartners was zo’n 20 jaar terug mede-initiatiefnemer en jarenlang projectbureau voor de eerste Greenport in Westland.

Veel later heeft Florpartners het concept Greenport 3.0 handen en voeten gegeven en helder gevisualiseerd. Dit rapport is heel goed ontvangen en is voor beleidsmakers bij diverse ministeries en provincies een basisdocument geworden. Het basisidee van Greenport 3.0 is het denken en handelen vanuit ketens en netwerken en grotere verwevenheid met Mainports en stad.

Momenteel is Florpartners projectleider van de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Om de gewenste stappen tot modernisering in de verschillende tuinbouwgebieden te realiseren, kiest Greenports Nederland om gebiedsgericht aan de slag te gaan en ondernemers nadrukkelijker in ‘the lead’ te zetten, een bottom-up benadering.

Florpartners